NAJEM ŠOTORA IN/ALI ODRA

Odgovori na pogosta vprašanja:

1Kaj potrebujem za najem šotora?
Potrebujete račun, s katerim izkazujete, da ste nabavili zadostno število vreč za smeti ali potrdilo dogovora med organizatorjem prireditve in pooblaščenih odjemalcem odpadkov.
2Kateri osebni podatki se zbirajo na vlogi?
Zbirajo se osebni podatki vlagatelja in sicer: ime in priimek, naslov, davčna številka, telefonska številka.

MOŽNOST NAJEMA


Komuna Beltinci za izvedbo prireditev ponuja možnost najema šotora in druge opreme.


Postopek najema

Za najem šotora in druge opreme za izvedbo prireditve se poda vloga in za čas najema sklene najemna pogodba.

Za odločanje o vlogi je pristojna Komuna Beltinci.

Za vlogo za najem šotora in druge opreme za prireditev se ne plačuje upravna taksa.

Zasedenost šotora in/ali odra

Koledar zasedenosti velikega šotora, malega šotora, prireditvenega odra in sanitarij.