JAVNA RAZSVETLJAVA

Napake na javni razsvetljavi

Okvaro oz. napako je možno sporočiti preko:
info@komuna-beltinci.si
02 541 30 00

VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE


Vzdrževanje javne razsvetljave se izvaja na obsegu celotne občini Beltinci.

Vzdrževanje javne razsvetljave obsega:


  • tekoče vzdrževanje svetilk, ki obsega zamenjavo pregorelih sijalk, popravilo ali zamenjavo svetlobnih glav, drogov in drugih sestavnih delov, barvanje ter čiščenje,
  • tekoče vzdrževanje prižigališča, nadzorne in krmilne naprave, napeljavo in razvode javne razsvetljave,
  • redno pregledovanje in intervencije objektov in naprav,
  • novoletno svetlobno okrasitev.