UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN

UREJANJE JAVNIH POVRŠIN V NASELJU BELTINCI

 • Pokopališče Beltinci z okolico
 • Avtobusna postaja na Kamni
 • Avtobusna postaja proti Lipi
 • Okolica Gasilskega doma Beltinci
 • Okolica zdravstvenega doma Beltinci
 • Park z okolico in Športni center Beltinci
 • Območje ob Panonski ulici - ob Sparu in Granaru

UREJANJE JAVNIH POVRŠIN V NASELJU BRATONCI

 • Vaško jedro - Vaško gasilski dom, Turistična hiša in Kapela Bratonci
 • Športni center Bratonci
 • Pokopališče Bratonci z okolico
 • Parcela ob regionalni cesti Dokležovje - Bratonci

UREJANJE JAVNIH POVRŠIN V NASELJU DOKLEŽOVJE

 • AP - R2 Bakovci - Beltinci
 • Športni park Dokležovje - veliko in malo nogometno igrišče
 • Okolica doprstnega kipa Ivana Jeriča
 • Pokopališče Dokležovje in okolica župnije
 • Športni rekreacijski center Dokležovje - Vaški dom, Gasilski dom, čolnarna
 • Športni center Dokležovje - Murska ulica
 • Počivališče proti naselju Bratonci
 • Železniški most - spominska plošča braniteljev slovenske države
 • Križ pri gramozni jami - "Dokležovska Kamenščica"

UREJANJE JAVNIH POVRŠIN V NASELJU GANČANI

 • Gasilski poligon
 • Plakatno mesto pri H.Š. 138
 • Črpališče Gančani
 • Pri transformatorju (ČRP Gančani)
 • Območje Gasilskega doma in Kapele
 • Športni center Gančani z okolico
 • Pri spomeniku narodnemu heroju Štefanu Kovaču-Marku
 • Ob kolesarski stezi - začetek naselja Gančani
 • Okolica pri Kapeli v zaselku Hraščice

UREJANJE JAVNIH POVRŠIN V NASELJU IŽAKOVCI

 • Športni center Ižakovci
 • Trikotniki na cestišču 1, 2, 3
 • Območje Otoka ljubezni
 • Okolica trgovine v Ižakovcih
 • Območje gasilskega doma in črpališča
 • Kapela Ižakovci z okolica
 • Pokopališče Ižakovci z okolico
 • Avtobusna postaja pri kapeli

UREJANJE JAVNIH POVRŠIN V NASELJU LIPA

 • Nasad Lipa na začetku vasi - manjši park z možnostjo sprostitve
 • Park pri križu
 • Pokopališče v Lipi, za pokopališčem je parkirišče
 • Območje starega Gasilskega doma in cestnega trikotnika z Lipo
 • Območje okrog gramozne jame - "Pejsiki"
 • Območje športnega centra Lipa z njegovo okolico
 • Nasad Lip ob potoku Pinkava
 • Nasad Lip in peš pot proti naselju Odranci

UREJANJE JAVNIH POVRŠIN V NASELJU LIPOVCI

 • Pokopališče Lipovci
 • Lokacija proti Obrtni coni v Lipovcih - zimsko sankališče
 • Športni center Lipovci
 • Območje gramozne jame - "Vučja jama"
 • Trikotnik
 • Vaški dom Lipovci z okolico
 • Kapela Lipovci

UREJANJE JAVNIH POVRŠIN V NASELJU MELINCI

 • Pokopališče Melinci
 • Območje Gasilskega doma
 • Okolica Kapele
 • Območje Vaškega doma in Športnega centra Melinci
 • Okolica Ciglarskega naselja
 • Pas nasada dreves proti pokopališču
 • Trikotnik pri H.Š. 175