NOVICE

7. decembra, 2022

Motena dobava vode v Beltincih

Zaradi vzdrževalnih del bo na Kmečki ulici in Ulici Štefana Smeja, motena dobava pitne vode.
6. decembra, 2022

Motena dobava vode v Beltincih

Zaradi vzdrževalnih del bo na Kmečki ulici in Ulici Štefana Smeja, motena dobava pitne vode.
22. marca, 2022

Tržnica Beltinci

Predvidoma 26. 3. 2022 bo začela obratovati Tržnica Beltinci na lokaciji pred trgovino Mercator v Beltincih.
4. avgusta, 2020

Nov cenik storitev za odvajanje vode

S 01.07.2020 je v veljavo vstopil nov cenik storitev odvajanja odpadne vode in padavinske odpadne vode iz javnih površin.
7. maja, 2020

Navodila in pogoji za polnjenje bazenov za primer oprostitve plačila kanalščine

Podajamo vam navodila in pogoje za polnjenje bazenov za primer oprostitve plačila kanalščine.
7. maja, 2020

Oprostitev plačila omrežnine za obdobje april in maj 2020

Občinski svet Občine Beltinci je na svoji 1. izredni seji dne, 10.04.2020 sprejel sklep, s katerim se v okviru ukrepov za blažitev posledic pandemije COVID-19 vse uporabnike na območju Občine Beltinci za meseca april 2020 in maj 2020 oprosti plačila.
7. maja, 2020

Prevzem vreč za odpadno embalažo

Vezano na sproščanje ukrepov za zajezitev širjenja virusa COVID-19, bo spet možno prevzeti vreča za odpadno embalažo. Vreča lahko prevzamejo tista gospodinjstva, ki vreč v letu 2020 še niso prevzela in imajo v gospodinjstvu (črni) zaboj za ostale odpadke
7. maja, 2020

Sporočanje stanj vodomernega števca

Mnogo uporabnikov se je poslužilo možnosti sporočanja stanja vodomernih števcev, s katerim se obračuna dejanska poraba porabljene vode in se izogne morebitnim poračunom, ki nastanejo ob enkratnem popisu vodomerov s strani popisovalcev.
15. aprila, 2020

Popis števcev

Zaradi epidemije koronavirusa, do nadaljnjega ne bomo izvajali popisov števcev. Zato vas naprošamo, da nam sami sporočite stanje števca.