UREJANJE IN VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ

Komuna Beltinci d.o.o. ureja, skrbi in vzdržuje pokopališča v Občini Beltinci

Urejanje pokopališča, pokopaliških in pogrebnih dejavnosti, ter pokopališki red ureja naslednji zakon in odlok:

  • Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Ur. list SRS št. 34/84, 5/90; Ur. list RS št. !7/91, 13/93, 66/93, 62/16) - Zakon
  • Odlok o pokopališki dejavnosti ter urejanju pokopališč in o pokopališkem redu na območju Občine Beltinci (Ur. list RS št. 46/06, 109/09, 37/13) - Odlok.

DELA NA PODROČJU POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI


Pokopališka dejavnost ni samo vzdrževanje pokopališč, pač pa zajema več dejavnosti:


  • gospodarsko javno službo (upravljanje s pokopališči, vzdrževanje pokopališč, varstvo okolja, varstvo kulturno-zgodovinske dediščine),
  • naloge, ki so nam zaupane kot izvajalcu gospodarske javne službe (evidence, soglasja, mnenja, kataster, itd.),
  • druge dejavnosti, ki so namenjene boljšemu in popolnejšemu opravljanju gospodarske javne službe (pogodbe na prostem trgu zunaj in znotraj pokopališč).

Na območju Občine Beltinci upravljamo z naslednjimi pokopališči v naseljih Beltinci, Bratonci, Dokležovje, Gančani, Gančani zaselek Raščice, Ižakovci, Lipa, Lipovci in Melinci.

ZEMLJEVID POKOPALIŠČ V OBČINI BELTINCI