OSKRBA S PITNO VODO

Tehnične karakteristike
vodovoda B


3.300.000 m³

je načrtovana letna poraba pitne vode.

VODOVOD SISITEMA B

PIJMO DOBRO VODO!


Vodovodni sistem B združuje vodovodne sisteme 12 prekmurskih občin: Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Tišina, Šalovci.

Od januarja 2017 je krovni upravljalec vodovodnega sistema Občine Beltinci podjetje Vodovod sistem B d.o.o. iz Murske Sobote. Komuna Beltinci d.o.o. za navedeno podjetje opravlja vsa dela na področju vodooskrbe.


Podatki o vodooskrbi

Podatke o vodooskrbi najdete TUKAJ.

Kvaliteta pitne vode

Kvaliteto pitne vode lahko spremljate TUKAJ.

POGOSTA VPRAŠANJA

Podajamo nekaj odgovorov na pogosta vprašanja.


1Želim prejemati mesečno akontacijo po dejanski porabi. Kako izvedem postopek?

Uporabniki individualnih hiš (enostanovanjskih objektov) lahko zaradi specifike načina obračuna komunalnih dobrin prejemajo akontacije po dejanski porabi. Na ta način je potrebno redno mesečno spremljanje merilnih naprav ter sporočanje stanj do zadnjega (30.) v mesecu na obračun individualnih hiš. Zaposleni vam bodo opravili korekcijo akontacije ter popravljeno posredovali v plačilo. S prejemanjem akontacij po dejanski porabi se izognete porazdelitvi stroška skozi vso leto, kar pomeni, da v plačate večje obveznosti v zimski sezoni in manjše obveznosti v poletni sezoni.

Stanje vodomera lahko oddate preko aplikacije Moj upravljalec.

2Ali lahko polnim bazen iz hidranta?
Odvzem pitne vode iz javnih hidrantov za namen polnjenja bazena je STROGO PREPOVEDAN. Več si lahko preberete na tukaj.
3Ali lahko zalivam vrt s pomočjo hidranta?
Odvzem pitne vode iz javnih hidrantov za namen zalivanja je STROGO PREPOVEDAN.
4Ali lahko gasilci pripeljejo vodo za polnjenje bazena?
Dostava vode z gasilsko cisterno za namen polnjenja bazena je STROGO PREPOVEDANA. V primeru, da bi slučajno bila dovoljena je okoli 3 krat dražja kot polnjenje bazena iz domače pipe. Več si lahko preberete na tukaj.

KAKO SE PRIKLJUČIM?

Priključevanje novih objektov na javni vodovod


Na območjih, kjer je zgrajen javni vodovod, je potrebno objekte OBVEZNO priključiti na javni vodovod v skladu z Uredbo o oskrbi s pitno vodo (UL RS, št. 88/2012).

Pogoj za priključevanje je plačan komunalni prispevek občini, v kateri se nahaja objekt, ter pridobljeno soglasje za priključitev na javni vodovod, ki ga brezplačno izda izvajalec obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo pod določenimi tehničnimi pogoji. Montažna dela pri priključitvi na javni vodovod izvede izvajalec obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (Komuna Beltinci d.o.o.) skladno s Pravilnikom o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav, vendar na stroške investitorja.