Oprostitev plačila omrežnine za obdobje april in maj 2020
7. maja, 2020
Nov cenik storitev za odvajanje vode
4. avgusta, 2020