Izredna obvestila

Ob pregledu vodovodnega priključka ali ob redni zamenjavi vodomera se lahko pri odjemalcih, katerim se skozi leto obračunava povprečna poraba vode, pojavijo pri poračunu večja odstopanja. Iz tega razloga je račun za vodarino lahko višji ali manjši od ostalih mesečnih računov.

Novice

  • OBVESTILO: Motena dobava vode v Beltincih
    Zaradi vzdrževalnih del bo na Kmečki ulici in Ulici Štefana Smeja, motena dobava pitne vode.
  • Tržnica Beltinci
    Predvidoma 26. 3. 2022 bo začela obratovati Tržnica Beltinci na lokaciji pred trgovino Mercator v Beltincih.
  • Nov cenik storitev za odvajanje vode
    S 01.07.2020 je v veljavo vstopil nov cenik storitev odvajanja odpadne vode in padavinske odpadne vode iz javnih površin.
Vse novice

ČISTILNA NAPRAVA MELINCI


Gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja odpadne vode izvajamo na celotnem območju občine Beltinci. V tem okviru upravljamo kanalizacijski sistem občine Beltinci s čistilno napravo Melinci. V sistem so povezana vsa naselja občine Beltinci, ki so: Beltinci, Bratonci, Dokležovje, Gančani, Ižakovci, Lipa, Lipovci in Melinci.


VEČ O TEMLOKACIJE PLAKATNIH MEST


Plakatna mesta so na različnih lokacijah po vaseh občine. Na določena plakatna mesta je možnost namestitve plakata obojestranska, določena mesta pa zaradi lokacije omogočajo plakatiranje le na eno stran.


VEČ O TEM

POKOPALIŠČA V OBČINI BELTINCI


Na območju Občine Beltinci upravljamo z naslednjimi pokopališči v naseljih Beltinci, Bratonci, Dokležovje, Gančani, Gančani zaselek Raščice, Ižakovci, Lipa, Lipovci in Melinci.


VEČ O TEM
OBČANOM DOSTOPNE SPLETNE STORITVE

PORTAL ZA KUPCE


POJDI NA PORTAL