Vzdrževanje in urejanje javnih površin

Komuna Beltinci d.o.o. skrbi, vzdržuje in ureja javne površine v Občini Beltinci

Urejanje javnih površin v naselju Beltinci


LOKACIJA:MESTO
LOKACIJA 1:Pokopališče Beltinci z okolico
LOKACIJA 2:Avtobusna postaja na Kamni
LOKACIJA 3:Avtobusna postaja proti Lipi
LOKACIJA 4:Okolica Gasilskega doma Beltinci
LOKACIJA 5:Okolica zdravstvenega doma Beltinci
LOKACIJA 6:Park z okolico in Športni center Beltinci
LOKACIJA 7:Območje ob Panonski ulici - ob Sparu in Granaru
AP:Izris avtobusnih postaj Avtobusnega prometa Murska Sobota


Urejanje javnih površin v naselju Bratonci


LOKACIJA:MESTO
LOKACIJA 1:Vaško jedro - Vaško gasilski dom, Turistična hiša in Kapela Bratonci
LOKACIJA 2:Športni center Bratonci
LOKACIJA 3:Pokopališče Bratonci z okolico
LOKACIJA 4:Parcela ob regionalni cesti Dokležovje - Bratonci
AP:Izris avtobusnih postaj Avtobusnega prometa Murska Sobota
Urejanje javnih površin v naselju Dokležovje


LOKACIJA:MESTO
LOKACIJA 1:AP - R2 Bakovci - Beltinci
LOKACIJA 2:Športni park Dokležovje - veliko in malo nogometno igrišče
LOKACIJA 3:Okolica doprstnega kipa Ivana Jeriča
LOKACIJA 4:Pokopališče Dokležovje in okolica župnije
LOKACIJA 5:Športni rekreacijski center Dokležovje - Vaški dom, Gasilski dom, čolnarna
LOKACIJA 6:Športni center Dokležovje - Murska ulica
LOKACIJA 7:Počivališče proti naselju Bratonci
LOKACIJA 9:Železniški most - spominska plošča braniteljev slovenske države
LOKACIJA 9:Križ pri gramozni jami - "Dokležovska Kamenščica"
AP:Izris avtobusnih postaj Avtobusnega prometa Murska Sobota


Urejanje javnih površin v naselju Gančani


LOKACIJA:MESTO
LOKACIJA 1:Gasilski poligon
LOKACIJA 2:Plakatno mesto pri H.Š. 138
LOKACIJA 3:Črpališče Gančani
LOKACIJA 4:Pri transformatorju (ČRP Gančani)
LOKACIJA 5:Območje Gasilskega doma in Kapele
LOKACIJA 6:Športni center Gančani z okolico
LOKACIJA 7:Pri spomeniku narodnemu heroju Štefanu Kovaču-Marku
LOKACIJA 8:Ob kolesarski stezi - začetek naselja Gančani
LOKACIJA 9:Okolica pri Kapeli v zaselku Hraščice
AP:Izris avtobusnih postaj Avtobusnega prometa Murska Sobota


Urejanje javnih površin v naselju Ižakovci


LOKACIJA:MESTO
LOKACIJA 1:Športni center Ižakovci
LOKACIJA 2:Trikotniki na cestišču 1, 2, 3
LOKACIJA 3:Območje Otoka ljubezni
LOKACIJA 4:Okolica trgovine v Ižakovcih
LOKACIJA 5:Območje gasilskega doma in črpališča
LOKACIJA 6:Kapela Ižakovci z okolica
LOKACIJA 7:Pokopališče Ižakovci z okolico
LOKACIJA 8:Avtobusna postaja pri kapeli
AP:Izris avtobusnih postaj Avtobusnega prometa Murska Sobota


Urejanje javnih površin v naselju Lipa


LOKACIJA:MESTO
LOKACIJA 1:Nasad Lipa na začetku vasi - manjši park z možnostjo sprostitve
LOKACIJA 2:Park pri križu
LOKACIJA 3:Pokopališče v Lipi, za pokopališčem je parkirišče
LOKACIJA 4:Območje starega Gasilskega doma in cestnega trikotnika z Lipo
LOKACIJA 5:Območje okrog gramozne jame - "Pejsiki"
LOKACIJA 6:Območje športnega centra Lipa z njegovo okolico
LOKACIJA 7:Nasad Lip ob potoku Pinkava
LOKACIJA 8:Nasad Lip in peš pot proti naselju Odranci
AP:Izris avtobusnih postaj Avtobusnega prometa Murska Sobota


Urejanje javnih površin v naselju Lipovci


LOKACIJA:MESTO
LOKACIJA 1:Pokopališče Lipovci
LOKACIJA 2:Lokacija proti Obrtni coni v Lipovcih - zimsko sankališče
LOKACIJA 3:Športni center Lipovci
LOKACIJA 4:Območje gramozne jame - "Vučja jama"
LOKACIJA 5:Trikotnik
LOKACIJA 6:Vaški dom Lipovci z okolico
LOKACIJA 7:Kapela Lipovci
AP:Izris avtobusnih postaj Avtobusnega prometa Murska Sobota


Urejanje javnih površin v naselju Melinci


LOKACIJA:MESTO
LOKACIJA 1:Pokopališče Melinci
LOKACIJA 2:Območje Gasilskega doma
LOKACIJA 3:Okolica Kapele
LOKACIJA 4:Območje Vaškega doma in Športnega centra Melinci
LOKACIJA 5:Okolica Ciglarskega naselja
LOKACIJA 6:Pas nasada dreves proti pokopališču
LOKACIJA 7:Trikotnik pri H.Š. 175
AP:Izris avtobusnih postaj Avtobusnega prometa Murska Sobota