JAVNA RAZSVETLJAVA

Pregled in vzdrževanje javne razsvetljeva na območju občine Beltinci.

JAVNA RAZSVETLJAVA


Splošno


Vzdrževanje javne razsvetljave se izvaja na obsegu celotne občini Beltinci.


Vzdrževanje javne razsvetljave obsega:

  • tekoče vzdrževanje svetilk, ki obsega zamenjavo pregorelih sijalk, popravilo ali zamenjavo svetlobnih glav, drogov in drugih sestavnih delov, barvanje ter čiščenje,
  • tekoče vzdrževanje prižigališča, nadzorne in krmilne naprave, napeljavo in razvode javne razsvetljave,
  • redno pregledovanje in intervencije objektov in naprav,
  • novoletno svetlobno okrasitev.

Napaka na javni razsvetljavi


Okvaro oz. napako je možno sporočiti preko:

  • e-pošte: info@komuna-beltinci.si
  • telefon: +386 2 541 30 00