VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ

Komuna Beltinci d.o.o. ureja, skrbi in vzdržuje pokopališča v Občini Beltinci

OSNOVNE INFORMACIJE


Pokopališka dejavnost ni samo vzdrževanje pokopališč, pač pa zajema več dejavnosti:

  • gospodarsko javno službo (upravljanje s pokopališči, vzdrževanje pokopališč, varstvo okolja, varstvo kulturno-zgodovinske dediščine),
  • naloge, ki so nam zaupane kot izvajalcu gospodarske javne službe (evidence, soglasja, mnenja, kataster, itd.),
  • druge dejavnosti, ki so namenjene boljšemu in popolnejšemu opravljanju gospodarske javne službe (pogodbe na prostem trgu zunaj in znotraj pokopališč).

Na območju Občine Beltinci upravljamo z naslednjimi pokopališči v naseljih Beltinci, Bratonci, Dokležovje, Gančani, Gančani zaselek Raščice, Ižakovci, Lipa, Lipovci in Melinci.


Urejanje pokopališča, pokopaliških in pogrebnih dejavnosti, ter pokopališki red ureja naslednji zakon in odlok:


  • Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Ur. list SRS št. 34/84, 5/90; Ur. list RS št. !7/91, 13/93, 66/93, 62/16) - Zakon
  • Odlok o pokopališki dejavnosti ter urejanju pokopališč in o pokopališkem redu na območju Občine Beltinci (Ur. list RS št. 46/06, 109/09, 37/13) - Odlok


OSTALE INFORMACIJE


PRIJAVA GROBNEGA MESTA oziroma SPREMEMBA PODATKOV:


Vloga za prijavo grobnega mesta
Vloga za prijavo grobnega mesta
Vloga za pridobitev soglasja za spremembo grobnega mesta
Vloga za pridobitev soglasja za spremembo grobnega mesta
Vloga za spremembo podatkov za obračun vzdrževanja pokopališča
Vloga za spremembo podatkov za obračun vzdrževanja pokopališča

Za dodatna vprašanja oziroma za sporočanje sprememb smo vam na voljo na telefonski številki +386 2 541 30 00.POT DO POKOPALIŠČ V OBČINI BELTINCI