OSKRBA S PITNO VODO

OSKRBA S PITNO VODO


Od januarja 2017 je krovni upravljalec vodovodnega sistema Občine Beltinci podjetje Vodovod sistem B d.o.o. iz Murske Sobote. Komuna Beltinci d.o.o. bo za navedno podjetje opravljala vsa dela na področju vodooskrbe enako kot doslej.


Podatke o vodooskrbi najdete na naslovu:
Podatki o vodooskrbiKvaliteto pitne vode lahko spremljate na naslovu:
Kvaliteta pitne vode