NOVICE

Število vseh novic: 16

ODREDBA - OBVESTILO KOMUNA BELTINCI d.o.o.

Komuna Beltinci 2021-12-22 21:17:47

ODREDBA o preventivnih ukrepih za preprečevanje širjenja korona virusa (SARS-COV-2)

Več ...08.10.2021 – Motena dobava vode v naselju Dokležovje

Komuna Beltinci 2021-10-07 14:35:19

V petek 08.10.2021 bo predvidoma od 12.00 do 14.00 ure motena dobava vode v naselju Dokležovje.

Več ...JAVNI RAZPIS ZA DIREKTORJA JAVNEGA PODJETJA KOMUNA BELTINCI

Komuna Beltinci 2021-07-19 14:22:24

Na podlagi 18. člena Odloka o Ustanovitvi Komune, javnega komunalnega podjetja Beltinci d.o.o. (Ur.l. RS, št. 58/2016) in 22. člena Statuta Komune, javnega komunalnega podjetja Beltinci d.o.o. Nadzorni odbor Komune Beltinci objavlja

Več ...OBVESTILO S STRANI VODOVOD SISTEMA B d.o.o. – UPORABA HIDRANTOV

Komuna Beltinci 2021-07-18 08:00:04

Hidranti so namenjeni zagotavljanju požarne varnosti, ne polnjenju bazenov in za zalivanje

Več ...NOV CENIK STORITEV ZA ODVAJANJE VODE

Komuna Beltinci 2020-08-04 07:38:24

S 01.07.2020 je v veljavo vstopil nov cenik storitev odvajanja odpadne vode in padavinske odpadne vode iz javnih površin

Več ...NAVODILA IN POGOJI ZA POLNJENJE BAZENOV ZA PRIMER OPROSTITVE PLAČILA KANALŠČINE

Komuna Beltinci 2020-05-07 12:41:04

Podajamo vam navodila in pogoje za polnjenje bazenov za primer oprostitve plačila kanalščine.

Več ...OPROSTITEV PLAČILA OMREŽNINE ZA OBDOBJE APRIL IN MAJ 2020

Komuna Beltinci 2020-05-07 12:37:02

Občinski svet Občine Beltinci je na svoji 1. izredni seji dne, 10.04.2020 sprejel sklep, s katerim se v okviru ukrepov za blažitev posledic pandemije COVID-19 vse uporabnike na območju Občine Beltinci za meseca april 2020 in maj 2020 oprosti plačila

Več ...PREVZEM VREČ ZA ODPADNO EMBALAŽO

Komuna Beltinci 2020-05-07 12:32:04

Vezano na sproščanje ukrepov za zajezitev širjenja virusa COVID-19, bo spet možno prevzeti vreča za odpadno embalažo. Vreča lahko prevzamejo tista gospodinjstva, ki vreč v letu 2020 še niso prevzela in imajo v gospodinjstvu (črni) zaboj za ostale odpadke.

Več ...SPOROČANJE STANJ VODOMERNEGA ŠTEVCA

Komuna Beltinci 2020-05-07 12:27:09

Mnogo uporabnikov se je poslužilo možnosti sporočanja stanja vodomernih števcev, s katerim se obračuna dejanska poraba porabljene vode in se izogne morebitnim poračunom, ki nastanejo ob enkratnem popisu vodomerov s strani popisovalcev.

Več ...Zadeva: Popis števcev

Komuna Beltinci 2020-04-15 13:36:33

Zaradi epidemije koronavirusa, do nadaljnjega ne bomo izvajali popisov števcev. Zato vas naprošamo, da nam sami sporočite stanje števca ...

Več ...ODREDBA - OBVESTILO KOMUNA BELTINCI d.o.o.

Komuna Beltinci 2020-03-18 09:15:30

ODREDBA o preventivnih ukrepih za preprečevanje širjenja koronavirusa (SARS-COV-2)

Več ...Obvestilo o delitvi vreč za embalažo

Komuna Beltinci 2020-02-14 18:07:07

Saubermacher - Komuna Murska Sobota d.o.o., Občina Beltinci in Komuna Beltinci d.o.o. Vas obveščajo, da se bodo med 18. 02. in 20. 02. delile vreče za embalažo po naslednjem urniku.

Več ...Spremenjen delovni čas Zbirnega centra v Beltincih

Komuna Beltinci 2019-09-17 08:25:04

S 01. avgustom 2019 se je spremenil delovni čas Zbirnega centra v Beltincih.

Več ...Nov logistični center Komune Beltinci d.o.o.

Komuna Beltinci 2019-09-17 08:23:26

Komuna Beltinci d.o.o. je vspostavila nov logistični center podjetja, ki se nahaja na Poti ob Črncu 36.

Več ...Cenik odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda

Komuna Beltinci 2019-09-17 08:15:06

S 01.04.2019 je v veljavo vstopil novi cenik odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda ter storitev greznic.

Več ...Državna proslava ob 100. obletnici priključitve prekmurskih Slovencev k matični državi Sloveniji

Komuna Beltinci 2019-09-02 09:49:27

Na državni praznik 17. avgusta 2019, bo v Beltincih potekala državna proslava, ob priključitvi prekmurskih Slovencev k matični državi Sloveniji. V ta namen Vam prilagamo sistem parkiranja, ki je v naprej določen.

Več ...